Przejdź do treści
Strona główna » Historia szkoły

Historia szkoły

Gimnazjum i Liceum Śródziemnomorskie im. św. Dominika Guzmana w Lublinie zostało założone w 2006 roku. Twórcami Szkoły byli pracownicy naukowi KUL, przede wszystkim doktor Jacek Gołębiowski – adiunkt w Instytucie Historii KUL. Główny cel, jaki przyświecał inicjatorom, to oparcie procesu dydaktyczno-wychowawczego na fundamentach cywilizacji śródziemnomorskiej jakimi są: poznanie naukowe, szacunek dla kultury i tradycji oraz wierność etyce chrześcijańskiej. Istotną częścią projektu są nawiązane i koordynowane przez prof. Cezarego Tarachę – Kierownika Katedry Historii i Kultury Krajów Języka Hiszpańskiego KUL – kontakty międzynarodowe z hiszpańskimi uczelniami. Dzięki nim Gimnazjum i Liceum Śródziemnomorskie wraz z Instytutem Hiszpańsko-Polskim staje się lubelskim centrum współpracy z krajami obszaru języka hiszpańskiego.

Patronat naukowy nad Szkołą sprawuje Instytut Hiszpańsko-Polski w Lublinie, Katedra Historii i Kultury Krajów Języka Hiszpańskiego KUL oraz Uniwersytet La Rioja w Logroño. Jesteśmy jedyną szkołą w Polsce Wschodniej, w której zajęcia z młodzieżą prowadzą wybitni naukowcy i dyplomaci z polskich, hiszpańskich i chilijskich uniwersytetów. Część zajęć edukacyjnych odbywa się za granicą np. w Hiszpanii, Francji, na Malcie. Nasi uczniowie mogą rokrocznie uczestniczyć w zajęciach z kultury i języka hiszpańskiego w Salamance, wyjeżdżają również na Maltę, by tam doskonalić znajomość języka angielskiego oraz poznawać historię i kulturę krajów anglojęzycznych.
Rozpoczęliśmy także stałą współpracę z Saint Ferdinand Catholic School w Chicago. Głównym jej obszarem jest wymiana uczniów i kadry nauczycielskiej, w celu realizowania wspólnych projektów i warsztatów językowych (polsko – angielskich), a także zwiedzanie Stanów Zjednoczonych i Polski. Pierwszy wyjazd jest zaplanowany na czerwiec 2014 roku (wizyta gości w Polsce) oraz na sierpień 2014 (nasz wyjazd do USA).

Opiekę duchową nad naszą młodzieżą sprawują oo. Dominikanie. Szkoła jest, jak dotąd, jedyną w Polsce placówką oświatową noszącą imię założyciela Zakonu Dominikanów.
W szkole panuje atmosfera przyjaźni, życzliwości i współpracy.

Kontakt

Śródziemnomorskie Liceum im. św. Dominika Guzmana w Lublinie

Adres: ul. Kowalska 4, 20-115 Lublin
E-mail: sekretariat@srodziemnomorskielo.eu
Telefon: 81 532 06 37

Dla rodziców

Godziny pracy sekretariatu:
8:00 – 15:00

Numer konta bankowego:
35 1050 1953 1000 0023 3916 2204

Znajdź nas: